product png
product webp
string(62) "https://tcmsklep.pl/modules/ps_imageslider/images/sample-1.jpg"
Akupunktura - Praktyczny przewodnik po chińskiej sztuce medycznej
  • Akupunktura - Praktyczny przewodnik po chińskiej sztuce medycznej

Auriculotherapy - R. Nogier | Aurikuloterapia

Autor: Raphael Nogier

Wydawnictwo: Thieme

Liczba stron: 178

Oprawa: Miękka

Język wydania: angielskiKod produktu: A01

POZOSTAŁO JESZCZE
250,00 zł
238,10 zł
Netto
Ilość

Opis książki

Książka dostępna jest także w języku polskim:

AURIKULOTERAPIA - TERAPIA PUNKTÓW USZNYCH

Auriculotherapy is based on proven correspondences between locations on the external ear and the internal organs and systems of the body. The ear acts like an input/output terminal in direct contact with the central nervous system. Information on viscerosmatic states can be accessed via visual clues, skin electro-conductivity, and pressure sensitivity at specific points.

The first part of Raphael Nogier's Auriculotherapy shows how acupuncture needles are used in sophisticated and powerful therapeutic interventions. The secon part introduces the principles and practice of auriculomedicine, a true frequency medicine that evolved from Dr. Paul Nogier's auriculotherapy, his discovery of the VAS (Vascular Autonomic Signal) in the pulse and his consequent observations of the diagnostic and therapeutic properties of radiant light frequencies on the skin.

The material presented here builds on and updates the work of the author's father, Dr. Paul Nogier, who scientifically explored and charted the auricular microsystems in the 1950s.

A servicable, contemporary work for students of acupuncture as well as practicioners, offering clear and practical information to be applied directly for the benefit of patients.

TŁUMACZENIE:

Aurikuloterapia bazuje na sprawdzonej korespondencji pomiędzy lokacjami na zewnętrznym uchu a organami wewnętrznymi i narządami ciała. Ucho działa jak terminal wejścia / wyjścia posiadający bezpośredni kontakt z centralnym układem nerwowym. Do informacji o stanach viscerosomatycznych można dotrzeć na podstawie obserwowalnych oznak, elektroprzewodnictwa skóry i czułości na ucisk określonych punktów.

Pierwsza część książki Raphaela Nogiera pokazuje w jaki sposób igły do akupunktury mogą być wykorzystywane w wyrafinowanej i silnie oddziałujących zabiegach terapeutycznych. Część druga przedstawia zasady i praktykę auriculomedycyny, prawdziwego medycyny opartej na częstotliwościach, która wyłoniła się z aurikuloterapii dr Paula Nogiera, jego odkrycia VAS (Vascular Autonomic Signal - Naczyniowych Sygnałów Autonomicznych) w tętnie i wynikających z niego właściwości diagnostycznych i terapeutycznych promiennych częstotliwości światła na skórze.

Przedstawiony tu materiał opiera się na pracach ojca autora, doktora Paula Nogiera, który naukowo badał i rysował mikrosystemy uszne w latach pięćdziesiątych.

Poręczna, współczesna praca zarówno dla studentów akupunktury, jak i jej praktyków, oferująca jasne i praktyczne informacje, które można zastosować bezpośrednio na rzecz pacjentów.

A01

Opis

Tematyka
Aurikuloterapia
Język
Angielski

Napisz swoją opinię

Auriculotherapy - R. Nogier | Aurikuloterapia

Oceń ten produkt

REKOMENDOWANE AKCESORIA