Jak czystość moksy wpływa na jej skuteczność w moksoterapii?
  08 Sep 2023
Jak czystość moksy wpływa na jej skuteczność w moksoterapii?

Nie każda moksa wykorzystywana w moksoterapii jest taka sama. Moksa ma różną czystość. Czystość moksy określa ile kilogramów surowca (czyli liści bylicy) zostało wykorzystanych do produkcji 1 kilograma moksy. Stosunek ten jest różnych dla moks i poszczególnych producentów, ale zazwyczaj waha się w przedziale między 3:1 a 15:1. Czy czystość moksy wpływa na jej skuteczność w zabiegach? Jakimi parametrami charakteryzuje się moksa różnej czystości? Czy im czystsza moksa tym lepsza? Na te pytania znajdziecie odpowiedź w poniższym artykule.

Spis treści:

1) Jak podaje się czystość moksy?

2) Jak proces produkcji moksy wpływa na jej czystość?

3) Czy czystsza moksa na pewno jest lepsza?

4) Jak czystość moksy wpływa na zabieg mokosterapii?

Jak podaje się czystość moksy?

Czystość moksy jest ogólnie wyrażana poprzez stosunek wagi surowca do wagi moksy w postaci waty, co nazywane jest stosunkiem liści do moksy. Jeśli 1 kg moksy został wyprodukowany z 10 kg liści bylicy, to stosunek liści do moksy wynosi 10:1. Należy jednak zauważyć, że stosunek ilości użytych liści do moksy nie ma jednego, przyjętego i określonego standard. Choć surowcem jest zazwyczaj suszona bylica, niektórzy producenci mogą obliczać stosunek liści do moksy na podstawie wagi świeżych liści, a nie liści suszony. W takim przypadku wartości będą całkowicie różne.

Jak proces produkcji moksy wpływa na jej czystość?

Wyższy stosunek liści do moksy oznacza, że moksa została bardziej przesiana, więc zawiera mniej zanieczyszczeń i małe fragmenty liści. Wyższy udział waty sprawia, że moksa ma jaśniejszy kolor. Kolor moksy o bardzo wysokim stosunku liści do moxy jest złoty, dlatego ten rodzaj moksy nazywany jest przez producentów „Złotą Moksą”.

Tradycyjnie moksę wytwarza się ręcznie. Produkcja jest bardzo ograniczona, a czystość moksy nie jest wysoka. Obecnie tylko niektórzy terapeuci lub entuzjaści ręcznie wykonują moksę do użytku prywatnego. Fabryki moksy zazwyczaj do jej produkcji używają maszyn, a nowoczesny proces produkcji pozwala uzyskać bardzo wysoki stosunek liści do moksy.

Czy czystsza moksa na pewno jest lepsza?

Wokół moksy o bardzo wysokiej czystości toczą się dyskusje. Suszone liście bylicy powinny być miażdżone i przesiane wiele razy, aby uzyskać oczyszczoną moksę. Proces taki powoduje, że maszyny służące do przesiewania moksy rozgrzewają się. Niektórzy uważają, że w takim środowisku moksa traci zbyt wiele olejków eterycznych, a jej składniki mogą ulec denaturacji. U niektórych terapeutów budzi to obawy dotyczące ostatecznych efektów terapeutycznych.

Jak czystość moksy wpływa na zabieg mokosterapii?

Według badań Wu Juan i jej zespołu, moksa, do której produkcji użyta została większa ilość liści bylicy, ma niższą temperaturę spalania. Wyższa temperatura spalania oznacza silniejszy efekt grzewczy, podczas gdy niższa temperatura spalania oznacza delikatniejsze działanie ognia.[1]

Według badań Jin Rana i jego zespołu, porównujących olejki eteryczne zawarte w moksie o stosunkach liści do moksy wynoszących 3:1, 5:1, 8:1 i 15:1, moksa o wyższym stosunku ma mniej lotnych składników, co oznacza, że ogień spalającej się moksy staje się delikatniejszy, a dym moksy staje się mniej drażniący. Na podstawie tych badań zalecane są stosunki liści do moksy wynoszące 3:1 i 5:1.[2]

Według badań Wang Xiaoping i jego zespołu dotyczących charakterystyki widma podczerwonego moksy w cygarze o czterech różnych stosunkach liści do moksy (5:1, 10:1, 15:1 i 30:1), cygara o stosunku liści do moksy wynoszącym 5:1 najlepiej może sprostać potrzebom klinicznym.[3]

Źródła

[1] WU Juan, WAN Dingrong, JIANG Yuanming, et al. Determination of Combustion Heat Value of Raw Material Moxa for Moxibustion Therapy. Shanghai Journal of Acupuncture-Moxibustion. 2020; 39 (12): 1623 - 1627.

[2] SUN Yu, LI Jiping, WU Jingyi, et al. Suggestions for Quality Research on Moxa Stick. Chinese Journal of New Drugs. 2019; 28 (9): 1044 - 1047.

[3] WANG Xiaoping, SHEN Xueyong, WEI Jianzi. Study on the Spectral Characteristics of Infrared Radiation of Mild Moxa-stick Moxibustion with Different Parameters. Shanghai Journal of Acupuncture-Moxibustion. 2021; 40 (3): 358 - 361.

Udostępnij