A Manual of Acupuncture - książka
Powiększ
 • A Manual of Acupuncture - książka
 • A Manual of Acupuncture - książka
 • A Manual of Acupuncture - książka
 • A Manual of Acupuncture - książka
 • A Manual of Acupuncture - książka
 • A Manual of Acupuncture - książka
 • A Manual of Acupuncture - książka
 • A Manual of Acupuncture - książka
 • A Manual of Acupuncture - książka
 • A Manual of Acupuncture - książka
Strzałka w lewo Strzałka w prawo

A Manual of Acupuncture - książka

Gwziazdka złota Gwziazdka złota Gwziazdka złota Gwziazdka złota Gwziazdka złota
Gwziazdka szara Gwziazdka szara Gwziazdka szara Gwziazdka szara Gwziazdka szara
0.0
0

Autor: Peter Deadman, Mazin Al-Khafaji & Kevin Baker

Wydawnictwo: Journal of Chinese Medicine

Rok wydania: 2016

Liczba stron: 675

Oprawa: Twarda

Kod produktu: A16
Cena:
450,00 zł

Dostępne

Dostępny w magazynie

Dostępne

Dostępny w magazynie

Ostatnie sztuki

Dostępne

Niedostępny w magazynie

Wyprzedany

Dostępne

14 dni

na zwrot zakupów

Dostępne

Darmowa wysyłka

na terenie Polski

OPIS KSIĄŻKI

Established as the most complete work on the channels, collaterals and points in English, A Manual of Acupuncture has become the gold standard text for students and practitioners of acupuncture.

Introductory chapters on the channels and collaterals, point categories, point selection methods, pont location and needling.

Illustrations and text descriptions of all primary, extraordinary, divergent, luo-connecting and sinew channels.

The points of the fourteen channels and the extra points with their English name and Chinese character.

The most exacting and accurate anatomical point locations yet published in any English text wit practical point location notes to assist easy location.

Neraly 500 illustrations, with single dedicated illustration for every point.

Point actions to aid the understending and memorisation of each point's principal qualities.

Extensive lists of point indications taken from numerous classical and modern source texts and grouped for easy reference.

Substantial commentaries explaining in detail the principal historical and modern applications of the point, and drawing on classical and modern texts and the extensive clinical experience of the authors.

Numerous classical prescriptions showing how the points have been used and combined through nearly two millenia of practice.

Area illustrations showing the locations of the major points in each region of the body.

Extensive indexes including an index of every point indication.

Spis treści

 1. Chapter Contents
 2. Acknowledgements
 3. Introduction
 4. The channels and collaterals
  The function of the channels
  The twelve primary channels
  The twelve divergent channels
  The eight extraordinary vessels
  - the Penetrating vessel
  - the Grindling vessel
  - the Yang Motility vessel
  - the Yin Motility vessel
  - the Yang Linking vessel
  - the Yin Linking vessel
  The Luo-connecting channels
  The twelve sinew channels
  The minute collaterals
  The twelve cutaneous regions
 5. Point categories
  The five shu points
  - the jing-well points
  - the ying-spring points
  - the shu-stream points
  - the jing-river points
  - the he-sea points
  The five phase points
  The xi-cleft points
  The yuan-source points
  The luo-connecting points
  The back-shu points
  The front-mu points
  The hui-meeting points
  The confluent points of the eight extraordinary channels
  Ma Dan-yang's heavenly star points
  The four and six command points
  The points of the four seas
  The points of the window of heaven
  The thirteen ghost points of Sun Si-miao
  The nine needles for returning the yang
  Chart of the meeting points of more that one channel
 6. Point selection methods
  Selecting local points
  Selecting adjcent points
  Selecting distal points
  Selecting proximal points
  Selecting points from below to treat above
  Selecting points from above to treat below
  Selecting points from the front to treat the back
  Selecting points from the centre to treat the extremities
  Selecting points from one channel to treat its interiorly-exteriorly related channel
  Selecting points from one pair of the six channels to treat disease of the other
  Selecting points according to channel connections
  Cross needling
  Selecting empirical points
  The chain and lock point association method
  Alternating points
  Point combinations
 7. Point location and needling
  Cun measurements
  Needling
  - depth of needling
  - avoidance of pneumothroax
  - needling the abdomen
  - needling close to major organs
  - illustration of the location of major organs
  - needling close to major blood vessels
  - needling close to major nerves
  Surface anatomy
  - how to locate and count the ribs
  - how to locate C7
  - how to locate L3 and L5
  - how to locate the sacral foramina
  - how to locate the sternocostal angle
  - palmaris longus
 8. The Lung channel
 9. The Large Intestine channel
 10. The Stomach channel
 11. The Spleen channel
 12. The Heart channel
 13. The Small Intestine channel
 14. The Bladder channel
 15. The Kidney channel
 16. The Pericardium channel
 17. The Sanjiao channel
 18. The Gall Bladder channel
 19. The Liver channel
 20. The Conception vessel
 21. The Governing vessel
 22. The Extraordinary points
 23. Body area illustrations
  - major points of the eye region
  - major points of the face
  - major points of the side of the head
  - major points of the top of the head
  - major points of the back of the head
  - major points of the neck region
  - major points of the shoulder region
  - major points of the upper arm
  - major points of the lateral forearm
  - major points of the medial forearm
  - major points of the hand (dorsum)
  - major points of the hand (palm)
  - major points of the chest
  - major points of the upper abdomen
  - major points of the lower abdomen
  - major points of the upper back
  - major points of the lower back
  - major points of the back (Governing vessel and Bladder channel)
  - major points of the anterior thigh
  - major points of the anterior lower leg
  - major points of the lateral lower leg
  - major points of the medial lower leg
  - major points of the lateral foot
  - major points of the medial foot
  - major points of the top of the foot
 24. Areas reached by the channels
 25. Appendices
  Chinese dynasties
  Bibliography
  Glossary of terminology
 26. Indexes
  Point names index
  Point indications index
  General index
  Point number index
 27. About the authors

OPIS W JĘZYKU POLSKIM

„Podręcznik akupunktury” to książka uznana za najbardziej kompletne dzieło dotyczące działania kanałów i punktów wydane w języku angielskim, dzięki czemu stała się złotym standardem dla studentów i praktyków akupunktury.

Rozdziały wstępne dotyczą kanałów, kategorii punktów, metod selekcji punktów, ich lokalizowania i nakłuwania.

Ilustracje i teksty opisują wszystkie podstawowe, cudowne, rozbieżne, łączne i żylne kanały.

Punkty czternastu kanałów i dodatkowe punkty z ich angielskimi nazwami i chińskimi znakami.

Najbardziej precyzyjna i dokładna anatomiczna lokalizacja punktów dotychczas opublikowana w dowolnym dziele w języku angielskim, z praktycznymi wskazówkami dotyczącymi łatwej lokalizacji punktów.

Prawie 500 ilustracji, z osobnymi ilustracjami dla każdego punktu.

Działanie punktów ułatwiające zrozumienie i zapamiętanie funkcji poszczególnych punktów.

Obszerna lista wskazań dla poszczególnych punktów zaczerpnięta z licznych klasycznych i współczesnych tekstów i pogrupowana dla łatwiejszego szukania.

Istotne komentarze wyjaśniające szczegółowo najważniejsze historyczne i współczesne zastosowania punktów, oparte na klasycznych i współczesnych tekstach oraz obszernym doświadczeniu klinicznym autorów książki.

Liczne klasyczne wskazania pokazujące jak dany punkt był wykorzystywany i w jakich kombinacjach, przez prawie dwa tysiące lat praktyki.

Ilustracje obszarów pokazujące umiejscowienie najważniejszych punków we wszystkich rejonach ciała.

Obszerne indeksy zawierające wykaz wszystkich wskazań dla poszczególnych punktów.

Tematyka
Medycyna chińska
Tematyka
Akupunktura
Język
Angielski
Opinie użytkowników (0)

0.0

5.0

0
gwiazdka szara 1
0
gwiazdka szara 2
0
gwiazdka szara 3
0
gwiazdka szara 4
0
gwiazdka szara 5
0

Rekomendowane akcesoria